TÉMY

BRATISLAVA ANNO: V. BENESCH (1913–1943)

Bratislava prvej polovice 20. storočia sa stala hlavnou témou amatérskeho fotografa V. Benescha. Tri desaťročia v jeho živote za fotoaparátom znamenali tri štátne útvary: Rakúsko-Uhorskú monarchiu, Československú republiku a vojnový Slovenský štát. Beneschove fotografie sú dôležitými dokumentmi starej, dnes už neexistujúcej Bratislavy, dobového životného štýlu, aj módy a vizuálnej kultúry. Prezentované zábery zachytávajú Bratislavu v období rokov 1913 až 1945, atmosféru mesta na Dunaji a v jeho blízkom okolí. Jeho rozsiahla fotografická tvorba je súčasťou zbierkového fondu Slovenského národného múzea – Múzea kultúry karpatských Nemcov.

Literatúra, publikácie

  • TÓTH G. Péter: Danubius Fluvius. Dunaj v čase v obrazoch. Vydalo Občianske združenie Tradície a hodnoty, Bratislava a Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava, 2009.Húshegyi Gábor / Pozsony: Szlovák Nemzeti Múzeum — Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma
Rastislav Fil’o / Pozsony: Szlovák Nemzeti Múzeum — Kárpáti Német Kultúra Múzeuma