TÉMY

VOJAK A KAPITÁN NA DUNAJI / FOTOGRAFIE ZHOTOVENÉ JOHANNOM EILINGSFELDOM V R. 1915—1929

Kapitán Johann Eilingsfeld slúžil na niekoľkých lopatkovým kolesom poháňaných parných remorkéroch a na osobných lodiach. Z písomných pozostalostí vyplýva, že bol mimoriadne precíznym a váženým človekom. Ako obyvateľ monarchie ovládal nemčinu, maďarčinu, rumunčinu, srbčinu a bulharčinu. Za I. svetovej vojny sa zúčastnil na riečnej vojenskej preprave remorkérmi po Dunaji. Viackrát ho vyznamenali. Po vojne pracoval na osobných lodiach, z toho najdlhšie na parníku Helios. Na parníku smeli pracovať iba inteligentní a rozhľadení lodní kapitáni, ktorí boli zároveň aj vynikajúcimi spoločníkmi. Lodný kapitán Eilingsfeld svojím fotoaparátom zhotovil veľa fotografií. Medzi nimi však boli ojedinelé fotografie, súvisiace s lodnou dopravou po Dunaji. Zaujímavé sú zábery zachytávajúce prepravované osoby, ženy, mužov, starších i mladších, rodiny, úradníkov a civilov samostatne a v spoločnosti kapitána. V osobnom živote nemal šťastie. Prvá manželka mu zomrela v mladom veku. Jeho druhou ženou, ktorú si vzal až na dôchodku, sa stala moháčska poštárka zo švábskej sedliackej rodiny. Eilingsfelda zaujímalo, odkiaľ prišli jeho predkovia na maďarské územie, preto dlhé roky pátral po svojom pôvode, až kým mu jeden farár z okolia Mohuče napísal, že jeho predkov našiel. Keďže bol bezdetný, jeho pozostalosť - cenné knihy, zbierka fotografií a cenné predmety - sa roztratila. Časť jeho korešpondencie sa zachovala a je uložená v Moháčskej zbierke Múzea Baraňskej župy. Aj z tohto zachovaného zlomku korešpondencie vyplýva, že bol veľmi váženým členom nielen rodiny, ale aj Dunajskej parolodnej spoločnosti napriek tomu, že zápasil s finančnými problémami. Celý čas pôsobil v Donau Dampfschiff Gesellschaft – Dunajskej parolodnej spoločnosti, odkiaľ odišiel do dôchodku pred II. svetovou vojnou.

Johann Eilingsfeld (1877, Mözs – 1967, Dunaszekcső, Tolnianska župa, Maďarsko)

Do 1. júla 1905. námorník
Od 1. júla 1905. III. kormidelník
Od 8. júna 1909. II. kormidelník
Od 23. júna 1910. II. kapitán
Od 12. decembra 1912. kapitánLiteratúra, publikácie

  • TÓTH G. Péter: Danubius Fluvius. Dunaj v čase v obrazoch. Vydalo Občianske združenie Tradície a hodnoty, Bratislava a Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Bratislava, 2009.

Databázy, odkazy


Gábor Salamon / Dunaszekcső: Lodný kapitán
Jakab Ferkov / Mohács: Kanizsai Dorottya Múzeum