TÉMY

V EURÓPE ZNÁMY MAĎARSKÝ FOTOGRAF
/ KÁLMÁN SZŐLLŐSY

Amatérsky začínal fotografovať v roku 1906. Experimentoval s tzv. ušľachtilými metódami. Jeho život určovali dve témy : človek a jeho telo a krajina. Precestoval a zároveň fotografoval krajinu dobového Maďarska. Jeho najobľúbenejším miestom bol Dunaj, dunajské nábrežia, pretože tu mohol kombinovať fotografovanie krajiny so zobrazením ľudského tela. Na výstavách a aukciách sa stretávame s jeho komponovanými obrazmi - fotografie tanca a aktov a so zátišiami. Jeho fotografie získali niekoľko medzinárodných ocenení. Fotografie prezentované na tejto výstave zhotovil začiatkom 1940. rokov v ohybe Dunaja nad Budapešťou a pod Ostrihomom. Fotografie sú vlastníctvom Riaditeľstva múzeí Peštianskej župy (Szentendre).

Literatúra, publikácie

  • SZÖLLŐSY Kálmán: Életképek. (Csak képek sorozat) Válogatta Gera Mihály. Budapest: Városháza Könyvek, 2002.
  • SZÖLLŐSY Kálmán: Fürdővilág anno 2007 : 15 hónapos naptár Budapest : Százszorkép, 2006.
  • SZÖLLŐSY Kálmán - CSÖRGEŐ Tibor: Képmódosító eljárások . Budapest: Műszaki Kiadó, 1965.

Databázy, odkazy


Tamás Kende / Szentendre: Ferenczy Károly Múzeum