TÉMY

VO SVETE ZNÁMY AKO: ERNO VADAS

Významný predstaviteľ maďarskej fotografie medzi dvomi svetovými vojnami. Napriek tomu, že jeho život a tvorba presahujú do obdobia schematizmu socialistického realizmu (zomrel v roku 1962), jeho významné diela vytvárajúce školu vznikli v období pred vojnou. Vtedy sa stal medzinárodne známym a uznávaným fotografom. Spomedzi mien maďarských umelcov — majstrovských fotografov ako André Kertész, Brassai, Capa je najznámejšie meno Vadasa, ktorý po štarte v roku 1927 čoskoro rozvinul medzinárodnú kariéru. Jeho tzv. maďarské fotografie často uverejňovali vedúce západné obrázkové magazíny a farebné časopisy aj v Maďarsku. Najobľúbenejšie boli jeho zábery krajiniek a obrazy s ľudovou tematikou. Jeho kariéru nezlomili ani tak protižidovské zákony, nútené práce a Mauthausen, ako socializácia a socialistická inštitucionalizácia ním znovu naštartovaného fotografického života. Jeho dielo/tvorbu vyhlásili za buržoázny prežitok a jeho tvorcu aj prenasledovali. Na základe vystavených fotografií môžeme konštatovať, že to nebolo bez príčiny, pretože v období schematizmu socialistického realizmu sa Vadasov klasický svet obrazov javil ako „buržoázny prežitok”. Vystavené fotografie sú majetkom Riaditeľstva múzeí Peštianskej župy a Múzea K. Ferenczyho v Szentendre.

Literatúra, publikácie

  • KINCSES Károly: Vadas Ernő rettenetes élete és dokumentumok. Budapest: MÚOSZ Fotóriporteri Szakosztály, 2004.
  • VADAS Ernő: So fotografiert man das Leben. Halle: Fotokinoverlag, 1959.
  • VÉGVÁRI Lajos: Vadas Ernő munkássága. Budapest: Corvina, 1967.

Databázy, odkazy


Tamás Kende / Szentendre: Ferenczy Károly Múzeum