Fotoatelier

Na výstave vytvorený fotoataliér umožní, aby fotografia o návštevníkoch mohla byť súčasťou výstavy. Každý môže byť členom virtuálnej spoločnosti. Návštevník sa môže pripojiť k webovej stránke Danubius Fluvius Project cez Facebook na adrese výstavy (Danubis Fluvius) alebo môže vyhľadať ďalšie miesta putovnej výstavy na mapách Google.

This page requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash.

Databázy, odkazy