VODOVZDORNÉ PREDMETY

Výstava vodovzdorných predmetov bola vedľajším produktom veľkolepej výstavy Etnografického múzea v Budapešti s názvom Umelá hmota. Keďže vystavené predmety sa dotýkajú s vodou, sa zrodil nápad,že tím Projektu Danubius Fluvius pozve tvorcov tejto výstavy na prezentáciu vlastnej tvorby a nápadov do výstavných priestorov o rieke Dunaj. Predmety súčasného sveta, ktoré sú spojené s vodou a s kúpaním dostatočne kompenzujú studený, suchý a sterilný svet pivničnej galérie. Súčasťou inštalácie je výstava týchto predmetov, ako aj prezentácia slogenov - pojmov, ako: „Akcia”, „Zníženie cien”, „Spotrebiteľská spoločnosť”, „Pláchanie”, „Čistí”, „Perie”. Pridali sme k tomu „koktejlu” aj odkazy spojené s „Ochranou konzumnej spoločnosti” alebo „Znečistenie okolia”, alebo také evidencie, ako „Rieka tečie”, „Odliv”, „Príliv” alebo len jednoducho „Prší”. Predmety sa dali do pohybu s pomocou diaprojektoru. Predstavenie, ktoré nebolo pripravené len pre deti má názov „Bezchybné tempo nohy”.

Literatúra, publikácie

  • FEJŐS Zoltán – FRAZON Zsófia (eds.): Műanyag. Kiállítási katalógus. Budapest : Néprajzi Múzeum, 2007. English summ.
  • ◦ FRAZON Zsófia (szerk.): Vízálló Budapest, Néprajzi Múzeum, 2008. (Kamarakiállítások 16.)

Databázy, odkazy

Zsófia Frazon / Budapešť: Národopisné múzeum
Krisztina Sarnyai / Budapešť: Národopisné múzeum