TÉMY

POVODNE Z „PODHĽADU”

Prírodné katastrofy sú mnohotvárne. Po prvotnej reakcii strachu a ľaku povodeň sa uberá samostatnou cestou. Na pustošenie Dunajských povodní existujú rôzne náhľady: — vecný pohľad inžiniera, ktorý hodnotí veľkoleposť ľudského zásahu, — lokálna história farára z Barabáne, ktorý považuje povodeň za Boží trest a nakoniec — úryvky z denníka ženy zo Šepši, v ktorom ožijú spomienky na povodne a vodou zaliatu nekonečnú krajinu.

Databázy, odkazy


Gábor Máté / Pécs: Univerzita
Alexander Papp, ml. / Bratislava: SNM — Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Péter Tóth G. / Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum