TÉMY

DUNAJSKÉ ELDORÁDO (1962, 1963, 1965)

Filmové nahrávky z prvej polovici 60-tych rokov pripomínajú nádhernú divočinu dnes už neexistujúcej prírodnej rezervácie, ostrova Kormorán. Lužné lesy v okolí Bratislavy umožnili, aby ľudia na chvílu odišli zo spoločnosti a v romantických podmienkach snívali o novom živote. Kto prišiel sem na výlet, mohol sa cítiť ako v raji. Na obľúbené miesto, na táborisko legendárneho trampového hnutia si môžu pamätať iba starší vodári a turisti, pretože miesto bolo zaplavené pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo, pri zaplavení plavebnej komory v Čuňove.

Literatúra, publikácie

  • PONEC, Jozef: Na Ostrove kormoránov, Mladé letá. Bratislava: 1961.
  • DOČKAL-BRČKO, Zdeno: Údolia nestíchli, Dejiny Trampingu na Slovensku. Bratislava: Tramp club Bratislava, 1991.
  • DOŠEK, Oto, Inž. a kolektív: Podunajská nížina , Šport vydavateľstvo SV ČSTV, Bratislava: 1966.

Databázy, odkazy


Rastislav Fil’o / Bratislava: SNM — Múzeum kultúry karpatských Nemcov
Alexander Papp, ml. / Bratislava: SNM — Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku