TÉMY

OD ČIERNEHO LESA PO ČIERNE MORE

FILM ÔSMICH NÁRODOV O DUNAJI (1956)

V lete roku 1956 sa stretli v Budapešti filmári z ôsmich podunajských krajín (Nemecká spolková republika, Rakúsko, Československo, Maďarsko, Juhoslávia, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajinská sovietska socialistická republika). Rozhodli sa urobiť film o spoločnej rieke: o Dunaji. Film bol výrazom túžby podunajských národov po mieri a šľachetného úmyslu výrobcov tohto dokumentu. Táto koprodukcia umelcov z ôsmich štátov bola prvým pokusom svojho druhu v dejinách filmu a znamenala jedinečný čin na poli medzinárodnej spolupráce v 50. rokoch minulého storočia. Vlastníkom autorských práv filmu je Slovenský filmový ústav.

Databázy, odkazy


Alexander Papp, ml. / Bratislava: SNM — Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku