TÉMY

DUNAJ VO FILMOVÝCH ŽURNÁLOCH
/ Výber archivnych filmových dokumentov z Maďarského národného filmového archivu

Maďarský národný filmový archív s pomocou Ministerstva informatiky v roku 2005 zdigitalizoval značnú časť svôjho archívu. Okrem 115 hraných filmoch, počnúc od prvého hlasového spravodajského žurnálu, ktorý pochádzal z roku 1931 spolu zdigitalizovali 597 žurnálov. Digitálne kópie boli presunuté do zbierky (NAVA). Z tejto zbierky sme vybrali seriál, ktorý súvisí s Dunajom.

Databázy, odkazy


Tamás Kende / Szentendre: Ferenczy Károly Múzeum
Péter Tóth G. / Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum