TÉMY

Námorník sa sťažuje

PRIVÁTNE FILMOVÉ NAHRÁVKY SILVESTRA GYŐRYHO O DUNAJI

Film s názvom Námorník sa sťažuje obsahuje zbierku fotografií a filmových nahrávok rodiny zo Slovenska na DVD zo 1960, 1970 rokov. Digitalizácia týchto nahrávok sa uskutočnila po 40 rokoch, ako dar pre rodinu na vianoce v roku 2003. Attila Győry, syn autora nahrávok pri digitalizovaní nezmenil poradie snímok, len zmodernizoval nahrávky a pridal hudobné podfarbenie. Na takto pripravovanom DVD nie je dodržaný sled obrazov a nie sú vedome zosúladené ani zvukové stopy. Obálka DVD je jediný „editovaný” obraz vo filme. Úryvok na obale z časopisu National Geographic samozrejme je vtip adresovaný pre rodinu, čím autor chcel vyvolať zdanie autentickosti dokumentu. Názov však necituje americké noviny, ale sovietskú operetu. Názov diela cituje pesničku „Duli, duli, námorník sa sťažuje” z diela „Voľný vietor” od skladateľa Isaka Osipoviča Dunajevského nositeľa Stalinovej ceny. Refrén pesničky: „Námorník sa sťažuje/ kým sa motá na pevnine / Preto si dáme k vínu trochu pálenky/ Aby sa skôr pohla aj pevnina / Duli-duli-duli-duli / Chceli by sme sa čím skôr pohnúť!
Hlavná postava, Silvester Győry, otec autora DVD bol strojným zámočníkom. Pracoval na rôznych dunajských ľodiach a na tankéroch.Svoje cesty zdokumentoval s 8 milimetrovou kamerou. Druhú časť zbierky fotografií vyhotovil doma v kruhu svojej rodiny, na rodinných oslavách a pri príležitosti iných rodinných udalostí. Silvester Győry v roku 1992 odišiel z paluby po štyridsaťročnom pôsobení a zakotvil pri pestovaní ruží, pri ktorom zostal dodnes.
Silvester Győry na svojich cestách zdokumentoval okolitý svet. Bloky cestopisných a rodinných fotografií sa obmieňajú, predstavujúc dvojaký svet autora. Rodinu predstavuje ako trocha možno preplnenom ale veľmi intímnom prostredí, ktoré pre neho mohlo znamenať bezpečie a stabilitu; a svet cestovania, ktoré možno predstavovalo pre neho cudzie prostredie, otvorenosť a priestor pre hľadanie niečoho nového. Filmový dokument, podľa štýlu záberov bol rozdelený do troch kategórií:

  • 1. OBRAZY ZO SVETA: Stáť pevnými nohami na pevnine a momenty natočené očami turistu.
  • 2. OBRAZY Z PALUBY: Udalosti zachytené z cesty loďou
  • 3. DOMÁCE OBRAZY: Zakotvené kamerové body rodiny.

Literatúra, publikácie

  • GYŐRY Szilveszter: Történelem szirmokban. Nálunk is tündökölnek Márk Gergely rózsái. Új Szó (2003.10.10) 56. évf. 233. sz. 7-7. p.
  • GYŐRY Szilveszter: Szív alakú vörös rózsa . Új Szó (2004.02.14) 57. évf. 37. sz. 3-3. p.
  • B. JÓZAN Mónika: Hajógépészből lett amatőr rózsanemesítő. Új Szó (2008.11.26) On-line

Adatbázisok, linkek


Attila Győry / Dunajská Streda
Anna Kádár / Budapešť