TÉMY

RYBÁRSTVO NA ŽITNOM OSTROVE

Úsek Dunaja medzi Bratislavou a Komárnom sa odjakživa spájal s hojnosťou rýb. Z Álp pritekajúci Dunaj v tomto úseku spomaľuje prietok a usádzajú sa tu nánosy. Medzi týmito tisícročnými nánosmi si Dunaj kliesni novú a novú cestu, vytvárajúc nové ostrovy a tiché vodné ramená, kde sú najvhodnejšie podmienky na život, neresenie a rozmnožovanie dunajských rýb. Najdôležitejšie druhy rýb sú vyza, jeseter malý, sumec, zrkadlový kapor, belica, jeseter hviezdnatý, zubáč, šťuka, lieň sliznatý, čík európsky a jeseter hladký. Najstarším spôsobom lovu rýb bolo ich chytanie holými rukami, alebo harpúnami vo voľnej vode. Na doklad tohto spôsobu rybolovu na Žitnom ostrove sme natrafili ešte donedávna, ale podľa kroniky takto lovili ryby aj pri Bratislave, keď pod vedením Kunda Búvára potopili nemecké vojnové lode. Odpradávna sa používali drevené člny, vytesané s jedného kusa dreva. Najstaršie rybárske siete sa vyhotovovali z rôznych popínavých rastlín a zo zvieracích čriev. Veľmi starým rybárskym náčiním bola vrša. Boli to preklápacie prútené koše na hatenie vody, v ktorej sa ryby dali ľahšie dali podberať sieťou, ale slúžili aj ako pasce. Pasce a náčinia boli rôznorodé, ako napr. chlopák, sak, čereň. Najdôležitejšou korisťou rybárov až do 18. stor. bola vyza (acipenser huso). Lov týchto rýb, dorastajúcich na 6 až 7 m spomínali už aj starí Rimania. O práve na rybolov sa zmieňujú dokumenty z 13. a 14. storočia. Ryby priplávali z Čierneho mora dvakrát do roka a tunajším rybárom zabezpečili bohatý úlovok. Od 16. storočia podľa nemeckého vzoru aj u nás vznikali rybárske cechy, ktoré mali chrániť práva rybárov. Z bratislavského rybárskeho cechu sa vyčlenil šamorínsky rybársky cech a v 17. storočí sa vytvoril komárňanský rybársky cech, ktorý združoval rybárov z Dolného Žitného ostrova. Rybárske cechy úlovok predávali na trhoch. Na viedenskom trhu mali rybári výz zo Žitného ostrova svoj pravidelný stánok. Okrem výz predávali aj sumce a zlaté kapry. Ryby predávali živé z rybných válovov a kadí, ale veľa rýb sa predalo nasolených alebo údených: Tie sa dopravovali v sudoch, loďami či konskými povozmi. Najväčšie množstvo rýb vykupovali nemeckí obchodníci a dopravovali ich do Bratislavy, Viedne, Prahy, Varšavy ale aj do Frankfurtu a Paríža.

Databázy, odkazy


Iván Nagy / Dunajská Streda: Žitnoostrovné múzeum