TÉMAKÖRÖK

Hajóépítés Komáromban

Komáromban már a 11. században működött hajóépítő műhely, melynek első hajóácsai olaszok voltak. A török háborúk idején ide helyezték át a királyi dunai hajóhad bázisát, ami lendületet adott a hajóépítésnek, itt épültek a dunai hadihajók, a naszádok. A török háborúk befejeztével a komáromi hajóács kompániák a vízi áruszállításhoz szükséges hajók építésére tértek át. A hajóácsok munkaterülete a város melletti több mint 1 km hosszú Vág-sziget volt. A komáromi hajóépítés új fejezete kezdődött, amikor a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság (MFTR) a dunai Erzsébet-sziget alsó részén 1898-ban üzembe helyezte hajójavító műhelyét. Az üzem a 20. század elején új műhelyekkel bővült és a hajójavításon kívül uszályokat, gőzhajókat és vashíd-konstrukciókat is gyártott. A gyár 1919-ben a Csehszlovák állam tulajdonába került, amely 1923. május 1-jétől 25 évre bérbe adta a Pilseni Škoda Művek Részvénytársaságnak. Az első köztársaság éveiben hajókat javítottak, valamint motoros vontatókat és teherhajókat, uszályokat, monitorokat gyártottak. 1938 őszén visszakerült az MFTR kezelésébe. A második világháború után a gyárat a Közlekedési és Közmunkaügyi Megbízotti Hivatal vette át, amellyel a Škoda Művek Rt. 1945 augusztusában felújította a bérleti szerződést. Miután a részvénytársaságot 1946 augusztusában feloszlatták, a hajógyár a Prágai Škoda Művek n.v. kötelékébe került, az új komáromi hajógyár felépülése után pedig 1950. január. 1-jétől annak üzeme lett. Az új hajógyár alapkövét 1947. április. 23-án rakták le a Pozsonyi kapu mögötti területen. Kiépülése után a város legnagyobb üzeme lett, amelynek az 1980-as években több ezer alkalmazottja volt. Személyhajókat, teherszállító folyami és tengerjáró hajókat gyártott, nagyrészt szovjet megrendelésre. A rendszerváltozást követően a nemzeti vállalat részvénytársaságként folytatta a hajóépítést, főleg nyugati megrendelők részére. Mindmáig Komárom legnagyobb üzeme.

Irodalom, kiadványok

  • MÁCZA Mihály: Komárom nevezetességei. Komárom: Xantusz Könyvkereskedelmi Kft. 2002.
  • MÁCZA Mihály: Komárom – Történelmi séták a városban. Pozsony: Madách, 1992.

Adatbázisok, linkek


Mácza Mihály / Komárom: Duna Mente Múzeuma