TÉMY

STAVBA LODÍ V KOMÁRNE

V Komárne už v 11. storočí jestvovala dielňa na stavbu lodí, v ktorej pracovali talianski lodní tesári. V čase protitureckých vojen bola k mestu premiestnená základňa dunajskej kráľovskej flotily, čo podnietilo stavbu lodí: tu sa stavali dunajské vojnové lode, používané v bojoch proti Turkom. Po ukončení protitureckých vojen sa komárňanskí lodní tesári preorientovali na stavbu obchodných plavidiel, ktoré vyhotovovali na vyše 1 km dlhom vážskom ostrove pri meste. V histórii stavby lodí v Komárne sa začala nová kapitola zriadením dielne na opravu lodí akciovej spoločnosti MFTR /Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság/ na dunajskom Alžbetinom ostrove r. 1898. Začiatkom 20. storočia sa výstavbou ďalších dielní rozrástla v lodenicu, kde okrem opravárenských prác stavali vlečné člny, parníky a železné mostné konštrukcie. Lodenica sa r. 1919 dostala do vlastníctva čsl. štátu, ktorý ju od 1.V. 1923 na 25 rokov prenajal Škodovým závodom v Plzni. V rokoch I. ČSR v lodenici okrem opravy lodí stavali vlečné člny, remorkéry, motorové tankové i vojnové lode. V jeseni 1938 sa lodenica opäť dostala do správy spoločnosti MFTR. Po druhej svetovej vojne ju prevzalo Povereníctvo dopravy a verejných prác, ktoré v auguste 1945 obnovilo nájomnú zmluvu s akciovou spoločnosťou Škodove závody. Po rozpustení tejto spoločnosti v auguste 1946 sa lodenica stala závodom znárodnených Škodových závodov Praha a po vybudovaní novej komárňanskej lodenice od 1.1.1950 súčasťou tohto podniku. Základný kameň novej lodenice položili 23.4.1947 na pozemku za Bratislavskou bránou. Po jej dobudovaní sa stala najväčším komárňanským podnikom, zamestnávajúcim v 1980-tych rokoch niekoľko tisíc osôb. V tom čase sa tu stavali osobné i nákladné lode vhodné na riečnu i námornú plavbu, väčšinou na sovietsku objednávku. Po nežnej revolúcii sa z národného podniku vytvorila akciová spoločnosť, ktorá pokračovala v stavbe lodí, väčšinou na objednávky zo západných krajín. Lodenice sú dodnes najväčším komárňanským závodom.

Literatúra, publikácie

  • MÁCZA Mihály: Komárom nevezetességei. Komárom: Xantusz Könyvkereskedelmi Kft. 2002.
  • MÁCZA Mihály: Komárom – Történelmi séták a városban. Pozsony: Madách, 1992.

Databázy, odkazy


Mihály Mácza / Komárno: Podunajské múzeum v Komárne