TÉMY

OSTRIHOMSKÝ VODNÝ STROJ

Slabinou Ostrihomského hradu bolo to, že životodarné pramene krasovej oblasti Dunaja, sa nachádzali mimo hradného areálu. V stredoveku vodu vynášali vo vedrách po strmom hradnom brehu. Okolo roku 1470 sa objavil zázračný stroj, poháňaný pramenistou vodou, pomocou ktorého sa voda dostala do 60 m vysoko rozprestierajúceho sa hradu. Na ochranu vzácnej vody a stroja postavili samostatnú vežu a baštu. Zázračná konštrukcia slúžila Turkom, ktorí od r. 1543 okupovali hrad až 140 rokov, kým v roku 1863 pri obliehaní hradu stroj sa zničil. Nezachoval sa žiadny dôveryhodný popis stroja, ani žiadny nákres. Na základe neúplných tureckých a latinských textov a archeologických výskumov možno predpokladať, že "zázračný stroj" bol legatúrou dvoch vynálezov: vodného hydrofora Leonardo da Vinciho a vodnej pumpy, ktorú vynašiel alexandrijský vynálezca Ktesebios v III. stor. pred Kristom a zachoval sa prostredníctvom Vitruvia. Model vodného stroja vyhotovilo Ostrihomské múzeum v roku 1998. Činnosť stroja je znázornená v 3D animácii, ktorú si môžu pozrieť a aj vyskúšať návštevníci bratislavskej expozície.


Literatúra, publikácie

  • DEÁK Antal András: Az esztergomi reneszánsz vízgép históriája. Hidrológiai Közlöny 88 évf. 3. sz. / 2008, 13-22.

Databázy, odkazy


Antal András Deák / Ostrihom: Dunaj Múzeum