TÉMAKÖRÖK

A DUNA-MAPPÁCIÓ. A Duna folyó magyarországi szakaszának térképei az osztrák határtól (Dévénytől) a török határig (Péterváradig) (1819—1833)

A Duna-mappáció a folyó átfogó vízrendezését megalapozó dokumentáció, amely a vízrajzi adatokon és a műszaki jellegű jegyzőkönyveken túl azonos méretarányú és azonos módszerekkel készült térképszelvényekből, és az egyes szelvényeket ismertető szöveges leírásokból áll.
A Habsburg Birodalom számára hangsúlyos kérdés volt a vízi-közlekedés elősegítése, hiszen a 19. század első felében egyedül a folyók voltak alkalmasak nagy tömegű áru szállítására. A Dunát az emberi beavatkozás ekkor még mérsékelten érintette: medre szeszélyesen kanyargott, az áradások hatalmas területeket borítottak el. A munkát a vontatóutak kialakítása ösztönözte, továbbá a vizek levezetése révén remélt termőföldszerzés.
A felmérés huszonkét évig tartott. A köztudatban Vásárhelyi Pál nevével kapcsolják össze, azonban több mérnökgeneráció munkáját dicséri. Feladatukat a kor legmagasabb színvonalán oldották meg.
2444 darab térképszelvény készült el. A színes lapok ábrázolják a Duna partvonalát, a községek és városok településfoltját, a határvonalakat, utakat, mocsarakat, vízfolyásokat, csatornákat, fokokat, töltéseket, a művelési ágakat, a dűlők neveit, a hegyrajzot.
A mérnökök a meder és a partok állapotát főként a hajózás szempontjából mutatták be. Felhívták a figyelmet a zátonyokra és egyéb hajózási akadályokra, utaltak a sodorvonalra, jelezték annak változásait, a folyókanyarulatok irányát, várható fejlődését. Ismertették a patakok és mellékfolyók vízjárását, hegyes-dombos vidéken a talajerózióból származó veszélyeket, a folyó hordalékviszonyait. Helyszíni tapasztalatokat gyűjtöttek a lakosságtól az árvizek hevességéről, lefolyásáról. Az előzményeket illetően az 1775-ös árvízig mentek vissza, de olvashatunk adatokat az 1799-es, az 1809-es, az 1818-as és az 1827-es árvizekről is. A Duna-mappáció térképszelvényenként rendezett leírásait Vásárhelyi Pál, Lányi Sámuel, Győry Sándor, Vörös László, Ketse Ferenc, Halátsy Miklós és még sokan mások készítették.
A kiállításban 12 nagy térképasztalon mutatjuk be szerkesztett formában a Duna-mappáció levéltárban (Magyar Országos Levéltár) őrzött szelvényeinek töredékesen megmaradt példányait. Hogy a szelvényeken való tájékozódást elősegítsük, készítettünk egy átnézeti térképet, illetve párhuzamos illusztrációként megidéztük az egykor térképezett területek műholdfelvételeit (Forrás Google Map). Az installáció alapja egy digitális forráskiadvány, melyet 2006-ban készített el a Pécsi Tudományegyetem az Innoteq Kft. közreműködésével.

Irodalom, kiadványok

  • A Duna-mappáció : a Duna folyó magyarországi szakaszának térképei (1819-1833) az osztrák határtól Péterváradig [elektronikus kartográfiai dok.] / Médiatér Kft. ; Pécsi Tudományegytem, Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszék ; Magyar Országos Levéltár. - [1:14 4000]. - Térkép. - Pécs: Médiatér Kft., 2006. - DVD-ROM
  • ANDRÁSFALVY Bertalan: Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig. In: A Duna-mappáció. Pécs: Médiatér Kft., 2006. - DVD-ROM
  • BÍRÓ László - RENDES Péter - MESTER Tibor: Technikai bevezető a Duna-mappáció digitális forráskiadványhoz. In: A Duna-mappáció. Pécs: Médiatér Kft., 2006. - DVD-ROM
  • DÓKA Klára: A Duna-mappáció (1823-1845). In: A Duna-mappáció. Pécs: Médiatér Kft., 2006. - DVD-ROM
  • T. PAPP Zsófia: Bevezető a Duna-mappáció iratanyagának átírásához. In: A Duna-mappáció. Pécs: Médiatér Kft., 2006. - DVD-ROM
  • TÓTH G. Péter: Szerkesztői előszó a Duna-mappáció digitális forráskiadványhoz. In: A Duna-mappáció. Pécs: Médiatér Kft., 2006. - DVD-ROM
  • NAGY, Júlia: (A Dunamappáció 1829. évi felvétele nyomán.) M. 10 km. = 2i . mm. 2. Plan der Ueberschwemmung von Of en und Pesth bei dem Eisgang des höchsten Wasserstandes. Térképek, 1938.
  • DEÁK, Antal András: A Duna magára ismerésének története. Esztergom: Vízügyi múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 2009 április (kézirat: www.dunamuzeum.hu)

Adatbázisok, linkek


Bíró László / Pécs: Pécsi Tudományegyetem - Innoteq Kft.
Máté Gábor / Pécs: Pécsi Tudományegyetem
Mester Tibor / Pécs: Pécsi Tudományegyetem
Rendes Péter / Pécs: Pécsi Tudományegyetem - Innoteq Kft.
Tóth G. Péter / Veszprém: Laczkó Dezső Múzeum