TÉMY

RUKOPISNÉ MAPY LUIGIHO FERDINANDA MARSIGLIHO A JOHANNA CHRISTOPHA MÜLLERA (1726)

Dve vynikajúce vedecké osobnosti geodézie Luigi Fernando Marsigli (1658—1730) a Johann Christoph Müller (1673—1721) obnovili mapy Karpatskej kotliny, pri ktorej použili astronomické určenie miesta. Kľúčom k ich úspechu bolo správne zobrazenie zmien dunajského koryta. Mapy, ktoré boli publikované v 6 zväzkovom bohato ilustrovanom diele Marsigliho: „Danubius Pannonico-Mycicus”, vydaného v roku 1726 v Amsterdame. Prvá „Mappa Generalis” zachytáva časť rieky od Kahlenbergu (nad Viedňou) až po bulharskú rieku Jantra. Tento úsek rieky bol rozdelený na 18 častí a bol znázornený na samostatných mapových listoch. Mapové listy riečneho úseku pod rumunskou Orsovou sú chudobné na údaje z dôvodu, že táto časť krajiny patrila pod tureckú nadvládu a Marsigli na svojej diplomatickej ceste, riskujúc vlastný život, mohol údaje zaznamenávať len potajomky.

Literatúra, publikácie

  • MARSIGLI, Luigi Ferdinando: Danubius Pannonico-mysicus. Observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustrarus et in sex tomos digestus. Apud P. Gosse, R. Chr Alberts, P. de Hondt, Apud Herm. Uytwerf & Franç. Changuion (Hagæ Comitum, Amstelodami) 1726.
  • DEÁK, Antal András: Die Nürnberger Hersteller der Ungarn- und Donau-Karten von L.F. Marsigli. In: Wolfgang Scharfe (Hrsg.): Gerhard Mercator und seine Zeit. 7. Kartographiehistorisches Colloquium Duisburg 1994. Vorträge und Berichte. Duisburg 1996 (= Duisburger Forschungen, Bd. 42), S. 211-216.
  • DEÁK Antal András: A Duna fölfedezése (Luigi Fredinando Marsigli: Danubius Pannonico-Mysicus Tomus I. A Duna magyarországi és szerbiai szakasza. Esztergom: Vízügyi múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 2004.
  • MARSIGLI, Luigi Ferdinando: Az Oszmán Birodalom katonai állapotáról, felemelkedéséről. (F. Molnár Mónika fordítása) Budapest: Históriaantik Könyvesház Kiadó, 2007.
  • DEÁK, Antal András: A Duna magára ismerésének története. Esztergom: Vízügyi múzeum, Levéltár és Könyvgyűjtemény, 2009 április (kézirat: www.dunamuzeum.hu)

Databázy, odkazy


Antal András Deák / Ostrihom: Dunaj Múzeum
http://www.dunamuzeum.org.hu